Akcia Wake Soul: mesačný lístok len za 149€

+ platí 1 mesiac od aktivácie a na mesačný lístok sa nevzťahuje polovičné vstupné pre deti do 15 rokov

 

 

 

1 hodina 2 hodiny
14€ 19€
3 hodiny 4 hodiny
24€ 28€
celodenný VÍKENDOVÝ
30€ 51€

 + POLOVIČNÉ VSTUPNÉ PRE DETI DO 15 ROKOV

dvojmesačný

299€

 

 

 

 

 + Dvojmesačný lístok platí dva mesiace od aktivácie. Pre tento lístok        +   PRE TENTO LÍSTOK neplatí polovičné vstupné PRE DETI do 15 rokov

Sezonný lístok *

599€

+ LÍSTOK JE PLATNÝ 5 mesiacov sezóny od zakúpenia. prenostný do dalšieho  roku
+ SKLADOVANIE ŠPORTOVÉHO NÁČINIA
+ POLOVIČNÉ VSTUPNÉ PRE DETI DO 15 ROKOV

Požičovňa športového vybavenia

 

zapožičanie
wakeskatu
4€/hod.
Zapožičanie
LYŽÍ
4€/hod.
ZAPOŽIČANIE
KNEEBOARDU
4€/HOD.
Zapožičanie
PADDLEBOARDU
8€/hod.
ZAPOŽIČANIE
WAKEBOARDU PROFI
8€/hod.
ZAPOŽIČANIE
NEOPRÉNU
4€/HOD.
PLÁŽOVÝ
VOLEJBAL
6€/HOD.
USKLADNENIE
ŠPORTOVÉHO NÁČINIA
80€/SEZÓNA
SKRINKA
NA ŠATY
1€/DEŇ

 

Ostatné

Vstupná inštruktáž
Wakeboardingu

Zadarmo!

 

Vysvetlivky:

  • Všetky časové a sezónne lístky sú neprenosné a platia len pre jednu osobu.
  • Časové lístky platia od aktivácie lístka do ukončenia časovej platnosti lístka od aktivácie.
  • Platnosť celodenného lístka - platí jeden deň od aktivácie lístka do zatvorenia areálu v daný deň, podľa otváracích hodín areálu.
  • V prípade nepriaznivého počasia alebo technických problémov môže byť prevádzka vleku obmedzená alebo úplne zatvorená.
  • Počas prenájmu vleku má verejnosť prístup do celého areálu okrem využitia vleku.
  • Počas prenájmu celého areálu pre uzavretú skupinu bude verejnosť požiadaná o opustenie areálu a reštaurácie pol hodinu pred rezerváciou. Neobmedzený vstup majú len držitelia neprenosných sezónnych lístkov.
  • O termínoch prenájmov bude verejnosť informovaná na informačnej tabuli v areáli a na webovej stránke